Wyższe Seminarium Duchowne

Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów

we Wronkach

Strona w budowie

Strona Klasztoru we Wronkach:

wronki.franciszkanie.net