Święcenia

W pierwszy czwartek miesiąca maja 2020 r., w tygodniu powszechnej modlitwy o powołania, w klasztorze we Wronkach, odbyła się uroczystość święceń kapłańskich.

Wielka radość towarzyszyła braciom diakonom Januaremu i Ksaweremu którzy otrzymali z rąk księdza biskupa pomocniczego Damiana Bryla, święcenia kapłańskie. Słowa pozdrowienia i zaproszenia w imieniu naszej prowincji, Zakonu Braci Mniejszych - franciszkanów w Poznaniu wyraził Prowincjał o. Bernard Marciniak. Natomiast prezentacje kandydatów do prezbiteratu i włączenia ich do grona duchowieństwa przedstawił Rektor WSD-OFM o. Hieronim Stypa. Nasi bracia neoprezbiterzy pochodzą z parafii, należących do archidiecezji poznańskiej. Br. January Mariusz Grochowy z parafii pw. Św. Barbary w Buczu, oraz br. Ksawery Przemysław Bolek z parafii pw. Św. Józefa w Środzie Wielkopolskiej. Ks. Bp Damian Bryl wyraził zgodę na udzielenie święceń. Podczas homilii zwrócił uwagę na to, że to Jezus ich wezwał aby poszli za nim, aby zawsze z Nim rozmawiali o tym co zamierzają uczynić, bo to On zamierza się nimi posłużyć jako narzędzia pokoju i dobra. Aby nie zasłaniali sobą Jezusa, lecz jako pokorni słudzy wypełnili posługiwanie w Kościele i Zakonie Braci Mniejszych, także jak Bóg pozwoli, w archidiecezji poznańskiej gdzie znajdują się klasztory i parafie. Życzę wam bracia kapłani, abyście wzrastali w cieniu Krzyża Jezusa Chrystusa i karmili się Chlebem Życia aby Zmartwychwstać do życia z Ojcem Wszechmogącym w niebie. Niech nam w tym pomoże Matka Boża.

A.D. 2020 05 07, godz.13:00.

Opracował. Arnold Ireneusz Liebig OFM


Galeria zdjęć: