Zakończenie semestru

Dnia 20. stycznia bracia klerycy pomyślnie zakończyli semestr zimowy we Wronkach. Nabożeństwu dziękczynnemu ku czci patrona seminarium, bł. Jana Dunsa Szkota,

przewodniczył ojciec diakon Ignacy Wiśniewski. Następnie odbyła się rada pedagogiczna, na której dokonano podsumowania ostatnich osiągnięć intelektualnych naszych alumnów. Na zakończenie rady zaprzysiężono ojca dra Ambrożego Okroy na nowego wykładowcę naszego seminarium. Najmłodszy wykładowca podejmie w nowym semestrze wykłady z religiologii. Z racji obostrzeń sanitarnych wydarzenie to odbywało się w bardzo kameralnym gronie wykładowców naszej uczelni.