Wykładowcy i przedmioty

ADAMSKI Adam COr., ks. dr

- Historia filozofii nowożytnej i współczesnej

BIAŁKOWSKI Mariusz, ks. dr

- Muzyka kościelna

BIELECKI Leonard OFM, o. mgr

- Homiletyka – ćwiczenia

BILSKA Martyna, mgr

- Język angielski

CHODKOWSKI Franciszek OFM,o. dr

- Teologia dogmatyczna –chrystologia, sakramentologia, eschatologia

- Wstęp do teologii

CZAJA Arkadiusz OFM, o. dr

- Prawo kanoniczne procesowe , Kancelaria parafialna

GOGOLIK Mirosław, ks. prof. UAM dr hab.

- Katechetyka szczegółowa, Katechetyka parafialna, Prawo oświatowe

GOŚCINIAK Barbara, mgr

- Język łaciński

JANKA Filemon OFM, o. dr

- Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej

KMIECIKOWSKI Waldemar, dr hab.

- MON: Wybrane zagadnienia z polskiej filozofii współczesnej, Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej - ćwiczenia

LANDOWSKI Witold, dr

- Wstęp do filozofii, Etyka, Metafizyka

MAJERCZAK Beata Anna CSDC,s. mgr

- Muzyka kościelna – ćwiczenia

MARCINIAK Bernard OFM, o. dr

- Język grecki

MISIAK Jozue OFM, o. dr

- Katolicka nauka społeczna

MOSKAŁYK Jarosław, ks. prof. dr hab.

- Ekumenizm

NEUMANN Piotr OCD, o. prof. UAM dr hab.

- Historia Kościoła I

NOGAJ Emilia, mgr

- Język niemiecki

MACIEJEWSKA Katarzyna, dr

- Opieka nad praktykami

OKROY Ambroży OFM

- Religiologia, Teologiafundamentalna

PACZKOWSKI Kamil OFM, o. dr

- Liturgika, Liturgika - Ryt

PAŃCZAK Alojzy OFM, o. dr

- MON: Duchowość i duszpasterstwo Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

POLAK Mieczysław, ks. prof. UAM dr hab.

- Teologia pastoralna szczegółowa

RĄPAŁA Mikołaj OFM, o. dr

- Filozofia przyrody, MON: Franciszkańska myśl filozoficzna

SIEKIERKA Ernest OFM, o. dr Teologia duchowości, MON:

- Historia i duchowość II Zakonu, Kierownictwo duchowe

SIKORA Adam OFM, prof. dr hab.

- Wstęp do Pisma św. z elem. wiedzy o środowisku biblijnym, Nowy Testament – Pisma Janowe, MON: Wyspa Patmos – kluczem do lektury Apokalipsy św. Jana?

SOIŃSKI Borys OFM, o. prof. UAM dr hab.

- Psychologia pastoralna i medycyna pastoralna, Praktyka parafialna i zawodowa

SPRUTTA Justyna, dr

- Historia sztuki, Konserwacja zabytków

STYPA HIERONIM OFM, o. dr

- Zajęcia z tutorem, Teologia moralna szczegółowa, Pokuta i sakrament pokuty

SUCHORSKI Andrzej, ks. dr

- Teologia dogmatyczna – protologia/charytologia

SZCZEPANIAK Maciej, ks. dr hab.

- Mass media w duszpasterstwie

SZYMAŃSKI Florencjan Piotr OFM, o. dr hab.

- Homiletyka

TOMCZAK Salezy OFM, o. mgr

- Praca w bibliotece i informacja teologiczna

TROJANEK Maciej, mgr

- Wychowanie fizyczne

WASZKOWIAK Katarzyna, mgr

- Psychologia pastoralna i medycyna pastoralna – ćwiczenia

WĘGLARZ EWA

- Fonetyka pastoralna – emisja głosu

WYGRALAK PAWEŁ, ks. prof. UAM dr hab.

- Patrystyka