Zarząd

Zarząd naszego Wyższego Seminarium Duchownego tworzą:

o. dr Bernard Marciniak - Minister Prowincjalny o. dr Bernard Marciniak - Minister Prowincjalny;

o. dr Hieronim Stypa - Rektor WSD, magister alumnów o. dr Hieronim Stypa - Rektor WSD, magister alumnów;

  o. mgr Walenty Łaga - Wicemagister alumnów;

  o. mgr Włodzimierz Trendowicz - Ojciec duchowny alumnów;